Dekalog – piosenki na lepsze życie

Okładka płyty DekalogIdea stworzenia własnej, słowno-muzycznej, wersji Dekalogu krystalizowała się w naszych rozmowach przez kilka lat. Dopiero jako twórcy dojrzali znaleźliśmy w sobie niezbędną odwagę i wiarę w to, że podołamy. Uważamy bowiem, że powinnością twórców jest opisywanie współczesnego świata, stawianie trudnych pytań oraz inspirowanie do poszukiwania własnych odpowiedzi.
Dekalog może być w tej pracy doskonałym „narzędziem”. Jest bowiem najważniejszym kodeksem moralnym chrześcijan, a wielu myślicieli uznaje go za zbiór reguł cywilizowanego świata. Skrywa uniwersalną, głęboką mądrość. Nie traci aktualności, jest czytelny i niejako zatroskany o dobro każdego z nas.
Zapis własnej interpretacji tego dzieła traktujemy jako najwyższe wyzwanie w naszej pracy artystycznej.
Każde z Dziesięciu Przykazań jest odrębną pieśnią. Pieśni nie mają charakteru religijnego, lecz opisują kondycję współczesnego człowieka w odniesieniu do kolejnych Przykazań. Od strony muzycznej nasz projekt to jedenaście kompozycji jazzowych nawiązujacych do klasyki gatunku i motywów polskiej muzyki ludowej.
Utwory zostały napisane w formie wieloczęściowej suity.

Wiesława Sujkowska, Andrzej Jagodziński

 1. Ty
  Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
 2. Szukam dla Ciebie imienia
  Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno
 3. Modlitwa
  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 4. Mama
  Czcij ojca swego i matkę swoją
 5. Śmierć to za mało
  Nie zabijaj
 6. Twój dotyk
  Nie cudzołóż
 7. Nie kradnij mało
  Nie kradnij
 8. Dobre Imię
  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
 9. Srebrny Książę
  Nie pożądaj żony bliźniego swego…
 10. Ucisz skąpca hojnością
  …ani żadnej rzeczy, która jego jest
 11. Nie bądź obojętny

Agnieszka Wilczyńska – śpiew,
Adam Nowak (Raz, Dwa, Trzy) – śpiew
Robert Majewski – trąbka, flugelhorn,
Andrzej Jagodziński – fortepian
Adam Cegielski – kontrabas,
Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja

Producent i wydawca: Blue Note Agencja Artystyczna
Nagranie głosu żeńskiego: Piotr Semczuk / www.studiormt.pl
Realizacja nagrań, miks, mastering: Andrzej Rewak / www.studiorewak.pl
Projekt graficzny: Janusz Różański
Management: Blue Note Agencja Artystyczna – www.bluenote.waw.pl

BLUE NOTE CD 008
ZAiKS 2023